Kurşun (Pb2+) İyon Seçici Elektrot

Geliştirdiğimiz kurşun iyon seçici elektrot'un tarafımızdan yapılan dizi testlerle tespit edilen özellikleri aşağıda listelenmiştir:

  • Ölçüm aralığı: 0.2 - 20800 ppm (1x10-1– 1x10-6)
  • pHaralığı:3.00-7.00
  • Sıcaklık aralığı:5 - 50°C
  • Elektrot eğimi (Her onkatta): 41 ± 7 mV/pPb
  • Membran çeşidi: PVC membran
  • Cevap zamanı:< 13 sn
  • Kullanım ömrü: 10 hafta

Girişim yapan iyonlar:

Kurşun  İyon Seçici Elektrot