NH4+ Amonyum sensörü (iyon seçici elektrot)

Geliştirdiğimiz amonyum sensörün tarafımızdan yapılan dizi testlerle tespit edilen özellikleri aşağıda listelenmiştir:

  • Derişim aralığı:  0.108 – 1800 ppm (1×10-1–6×10-6)
  • pH aralığı: 2.00-10.00
  • Sıcaklık aralığı: 5 – 50°C
  • Membran tipi: Katı kontak, kompozit
  • Elektrot eğimi (25°C): 45 ± 2 mV/pNH4 (1×10-1–3×10-6) 

Girişim seçicilik katsayıları

Na+: -3.25-
K+: -1.20
Ca2+: -5.05
H+: -4.50

Cevap zamanı: < 8 saniye ( in 10-2mol/L amonyum çözeltisi)

Ön koşullanma zamanı: en az 15 dakika