Kistik Fibrosis Tanı Cihazı

Kistik fibrosis hastalığı tanısında kullanılan etkin bir (ter testi cihazı) tanı sistemi: Kistik fibrosiz hastalığın tanısında ter testi gold test olarak bilinmektedir. Mevcut ter test sistemlerinde terin bir başka ortama taşınması işlemi söz konusudur. Bu işlem tanı yönteminin doğruluk, hız ve etkinliğinin düşmesine neden olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı yanlış pozitif ve yanlış negatif oranı yüksek sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum hekimin yanlış tanı koymasına sebep olmakta ve gereksiz ileri tetkik yöntemlerine başvurulması durumunu doğurmaktadır. Diğer taraftan mevcut kistik fibrosiz ter testi cihazlarında sonuçlar bir LCD ekrandan okunmakta ve kalemle kayıtlara yazılmaktadır. Mevcut cihazlar sadece şebeke elektriği ile çalışmaktadır. Firmamız tarafından tasarımı yapılan ve geliştirilen ter testi cihazında, vücuttaki ter, ters iyontoforez işlemi ile deri altından deri yüzeyine taşınmaktadır. Taşınan ter ise eşzamanlı olarak, tarafımızdan geliştirilmiş özel bir ter toplama hücresine gelmektedir. Bu hücrede yer alan mikro boyutlardaki ter akış yolu ve bu yol üzerindeki özel geliştirilen elektrotlar sayesinde terin toplanıp başka bir yere nakline gerek kalmadan ölçüm yapılabilmektedir. Böylelikle kistik fibrozis hastalığı teşhisinde, klasik testlere göre özgünlük, duyarlılık ve doğruluk oranı yüksek olan ve daha etkili ve güvenilir bir tanı öngörülmektedir. Mevcut kistik fibrosiz ter testi cihazlarında barkod okuma ve barkod basma özellikleri yoktur. Dokunmatik ekran özelliği yoktur. USB kablosu ile UART protokolü üzerinden tüm işletim sistemleri üzerindeki yazılımlarla bağlantı kurma özelliği yoktur.

Proje kapsamında firmamız tarafından geliştirilen sistemde; yukarıda ifade edilen, kullanım kolaylığı, hız ve uyumu arttıran teknolojik yenilikler yer almaktadır. Firmamız tarafından geliştirilen sistem, şarj edilebilir Li-Ion pil desteklidir. Şebekeden bağımsız olduğu için hem daha güvenli çalışmaktadır hem de alternatif elektrik dağıtımından kaynaklanan sinyal karıştırıcı gürültüden uzaktır. Bunun yanı sıra, firmamız tarafından geliştirilen sistem mevcuda göre oldukça taşınabilir bir tasarıma sahiptir. Böyle bir tanı sistemi dünyada ilktir. Ayrıca firmamız tarafından geliştirilen sistemde yer alan termal yazıcı sayesinde ölçüm sonuçları hem alfa-numerik hem de şekilsel barkod formatlarında; hastanın adını ve kodunu, tarih ve saati içerek şekilde bir fişe aktarılmaktadır. Bu sayede doğruluk ve teknolojiye uyum artmakta ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Geliştirilen sistemin patent müracaatı yapılmıştır.