Stereolithographic Technique For Complete Denture Fabrication

Proje MANUNET kapsamında (proje no:9150165) Uluslararası bir projedir.Proje 01.12.2015 tarihinde başlamıştır. Proje ile medikal alana yönelik olarak yüksek katma değerli yeni malzeme, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Her yıl, çeşitli nedenlerle diş kaybına uğrayan hastalar için milyonlarca protez üretilmektedir. Tasarım, klinik hazırlık, veri kaydı ve saklanması, üretim ve hastaya özel ayarlamaların yapılması ve tüm bu süreçlerde görev alan insanların kabiliyet ve ustalığı aracılığı ile başarı sağlanmaya çalışılmaktadır. Pek çok durumda başarısızlık yaşanmakta ve tekrar üretim gerekmektedir. Bu da hasta memnuniyetsizliğinin yanı sıra para ve zaman kaybına neden olmaktadır. Nitekim proje, yeni ve gelişmiş bir kompozit malzemenin üretimi ve bu malzemenin kullanımıyla sosyal ve pazar odaklı olarak 3D yazıcı ile diş protezi üretimini esas almaktadır. Böylelikle proje sonunda çıktı olarak, sterelitografik yöntemle üretilecek ve mevcut ürünlere bir alternatif oluşturabilecek yeni bir diş protezi elde edilecektir. Proje de MEDİSEN dahil iki firma ve iki üniversite ortaklığında, patentlenebilir ve büyük ölçekte merkezi üretime ihtiyaç duymayacak bir teknoloji olacaktır. Üç boyutlu yazıcıda stereolitografi yöntemiyle üretim yapılacak, her müşteri gerekli ekipmanlara sahip olmak şartıyla hastaya özgü üretimleri kendisi gerçekleştirecektir. Bu durum satış ve pazarlama noktasında kolaylık sağlayacağı gibi, otomatize sistemlerle üretimin yapılması sayesinde hatalı ürün oranında da azalma sağlayacaktır.